Szkolenie z zakresu animacji wolnego czasu

W dniach 20 – 23.03.2012r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbyło się  szkolenie pt.: „Szkolenie z zakresu animacji wolnego czasu”.
 
 
Szkolenie było realizowane w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu uczestniczyła kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
 
Celem szkolenia było dostarczenie informacji z zakresu pedagogiki rozrywki oraz nabycie umiejętności konstruktywnego zagospodarowywania czasu wolnego młodzieży, adekwatnie do jej grup wiekowych.
Zajęcia były bogate w dużą liczbę różnorodnych ćwiczeń, gier, porad, inspiracji, sugestii dopasowanych do potrzeb, zainteresowań i oczekiwań wychowanków jednostek OHP.
 
 
Osoba prowadząca zajęcia przekazała uczestnikom wiedzę na temat tego jak można czerpać przyjemność ze zorganizowanych i przemyślanych rozrywek w jaki sposób można zachęcić i pozyskać młodzież do udziału w zajęciach oraz jak konstruować ciekawe programy zajęć pozaobowiązkowych dla młodzieży.