Ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP

W dniach 17-18 lutego 2016 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP.

ohp R153

Przewodniczył jej Komendant Główny OHP Marek Surmacz, a uczestniczyli w niej Zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, Wojewódzcy Komendanci OHP i ich zastępcy, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, dyrektorzy Biur Komendy Głównej OHP oraz wojewódzcy koordynatorzy ds. projektów europejskich.

ohp R100

Podczas narady przedstawiono główne założenia do realizacji zadań z zakresu kształcenia i wychowania, działalności na rzecz rynku pracy, administracyjnej i dotyczącej informacji i promocji w 2016 r. oraz zaprezentowano wnioski z działalności WK OHP i CKiW w roku 2015.

Szczegółowo omówiono stan wdrażania projektów realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży” przez jednostki organizacyjne OHP oraz główne założenia do realizacji zadań z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z EFS i współpracy międzynarodowej w roku bieżącym.

ohp R114

Objaśniono główne zasady finansowania i rozliczania jednostek organizacyjnych OHP oraz zaprezentowano wytyczne do realizacji w roku 2016 z zakresu działalności finansowej.

Wiele uwagi poświęcono omówieniu zadań do realizacji z zakresu działalności planistycznej i organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu oceny rocznej działalności jednostek organizacyjnych.

ohp R17

Ponadto odbyły się konsultacje w zakresie realizacji nowych wniosków aplikacyjnych, które realizowane będą w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” oraz wyeksplikowano wytyczne i kierunki do realizacji w tym zakresie.

Ważnym punktem narady było zwiedzanie warsztatów ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP.

ohp R21

Podsumowania narady dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk przedstawiając zalecenia i wytyczne do realizacji na najbliższe miesiące.

ohp R9 ohp R53

ohp R49 ohp R37

ohp R113 ohp R112

ohp R111 ohp R110

ohp R109 ohp R106

ohp R105 ohp R104

ohp R101 ohp R102