„Od rockmana do Chopina” – międzynarodowa wymiana młodzieży

                                                                  
 
 
 
 
W dniach 25.07 – 02.08.2010 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt międzynarodowej wymiany młodzieży pod hasłem „Od rockmana do Chopina” w ramach Akcji 1.1. programu „Młodzież w działaniu”. W wymianie wzięła udział 29 osobowa grupa młodzieży z Francji i Polski. Młodzież z Francji to członkowie organizacji MJC Trois Rivières w Beauchastel a grupę polską reprezentowali wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy. Wszystkich uczestników projektu połączyło zamiłowanie do śpiewania oraz gry na instrumentach.
 

Projekt, w ramach którego odbyła się wymiana młodzieży, rozpoczął się 1 lipca b.r., W tym czasie młodzież z Francji i Polski przygotowywała się do międzynarodowej wymiany ćwicząc piosenki, które chcieli zaprezentować na wymianie, przygotowując dekoracje, zaproszenia i plakaty na finałowy koncert, przygotowując wieczorki narodowe wraz z prezentacjami multimedialnymi, wieczorek o Fryderyku Chopinie a także szlak wycieczki do Warszawy „Śladami Fryderyka Chopina”. Młodzież zarówno z grupy francuskiej jak i polskiej bardzo zaangażowała się już w fazie wizyty przygotowawczej, organizowała spotkania przygotowawcze oraz niecierpliwie oczekiwała na rozpoczęcie wymiany.
 

W trakcie wymiany młodzież bardzo szybko zintegrowała się ze sobą głównie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Swoje zainteresowania realizowali podczas warsztatów muzycznych, które prowadzili opiekunowie: Olga Prudaczuk i Sabine Capponi (zajęcia wokalne) oraz Maciej Wawryniuk i Christophe Godbille (zajęcia instrumentalne) wraz z dwoma profesjonalnymi gitarzystami: Dariuszem i Rafałem. W tym czasie młodzież doskonaliła swoją grę i śpiew oraz przygotowywała piosenki do nagrania ich na płytę w studiu dźwiękowym i do występu podczas finałowego koncertu.
 

Uczestnicy nie ograniczali się jednak do współczesnej muzyki młodzieżowej. Doskonaląc swoje umiejętności śpiewu i gry na instrumentach, poznawali również muzykę klasyczną z repertuaru Fryderyka Chopina. Podczas wycieczki do Warszawy pod hasłem „Śladami Fryderyka Chopina” przeszli opracowaną wcześniej trasę od Ogrodu Saskiego, przez krakowskie Przedmieście po Pałac Ostrogskich gdzie znajduje się obecnie muzeum Fryderyka Chopina. Muzeum bardzo podobało się uczestnikom, ocenili je jako niezwykle interesujące i nowoczesne.
 

Następnego dnia po powrocie z wycieczki, uczestnicy podsumowali wyprawę podczas wieczorku z Fryderykiem Chopinem – wysłuchali kilku utworów kompozytora oraz obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez jednego z uczestników grupy polskiej dotyczącą życia i twórczości muzyka.
 

 
 
Jednym z ciekawszych doświadczeń podczas wymiany  młodzieży było nagranie płyty z repertuarem młodzieży biorącej udział w projekcie.
 
 
W profesjonalnym studiu dźwiękowym Domu Kultury „Eureka” w Białej Podlaskiej powstała składanka utworów upamiętniająca działania wymiany i projektu.
 

Podsumowaniem wymiany młodzieży był wielki koncert finałowy, na którym uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-instrumentalne.
 
 
Pomimo tremy towarzyszącej młodzieży, koncert był bardzo udany. Publiczności szczególnie spodobały się utwory, do których grupy przygotowały własne teksty.
 
 
Francuską piosenkę „Respire” z polskim tekstem zaśpiewał Józef Kulik z chórkami a „Antidotum” Kasi Kowalskiej zaśpiewali francuzi z własnym tekstem.
 
 
Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy wymiany wspólnie zaśpiewali i zagrali piosenkę „Sweet dreams”.
 
 
Czas pomiędzy zajęciami muzycznymi a wyjazdami wypełniały warsztaty integracyjne, animacje językowe, wspólna zabawa na łonie natury oraz inicjowanie i wspieranie wspólnych działań na rzecz szeroko pojętej świadomości i poczucia obywatelstwa europejskiego.
 
 
Upalne dni kończyły się wieczorkami narodowymi, podczas których promowano dialog międzykulturowy, opowiadano o swoich krajach, tradycjach, zwyczajach a także poznawano tradycyjne potrawy, zabawy i tańce.
 
           
Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu kadry z Polski i Francji wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się sukcesem. Cele projektu zostały osiągnięte. Pomimo różnic kulturowych, językowych i ekonomicznych, młodzież znalazła wspólny język i zżyła się ze sobą.
 
 
Wymiana pozwoliła uczestnikom pogłębić swoje pasje muzyczne, umiejętności wokalne oraz  znaleźć odpowiedź na potrzebę rozwoju wśród młodych ludzi zrozumienia międzykulturowego, zwalczania stereotypów, nietolerancji oraz uprzedzeń.
 

Jednak największym pozytywem i źródłem satysfakcji dla koordynatorów projektu jest uściślenie współpracy oraz zaplanowanie projektów realizowanych w przyszłości, na które już teraz uczestnicy wymiany czekają z niecierpliwością.