Nowa Droga dla byłych więźniów – IW EQUAL

W dniach 16-17 kwietnia 2008 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się seminarium kończące projekt "Nowa Droga dla byłych więźniów" zorganizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W seminarium uczestniczyli reprezentanci lokalni OHP projektu, przedstawiciele Administratora Projektu, Służby Więziennej, MONAR-u oraz przewodniczący terenowych zespołów partnerskich.

Tematem wiodącym seminarium było podsumowanie oraz wymiana doświadczeń wynikających z realizacji projektu ze szczególnych uwzględnieniem ich upowszechniania do głównego nurtu polityki oraz znaczenie projektu w kontekście działań podejmowanych przez Służbę Więzienną na rzecz resocjalizacji i integracji społecznej byłych więźniów.
      
Otwarcia seminarium dokonał Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul oraz jego zastępca Marian Najdychor.