List Komendanta Głównego OHP z okazji nowego roku szkoleniowego

Komendant Główny OHP Marek Surmacz z okazji inauguracji roku szkoleniowego 2016/2017 wystosował okolicznościowy list do wychowawców, instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli, a przede wszystkim do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, którzy rozpoczynają kolejny ważny etap w swoim życiu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu Komendanta Głównego OHP:

List Komendanta Głównego OHP