Zamówienie na usługi społeczne – przeprowadzenie kursu ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – przeprowadzenie kursu ECDL START lub kursu o równoważnym standardzie dla 6 osób w wieku 18-24 lata w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert – 08.09.2016 r.
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP4/ECDL/OSP/YEI/GDM/2016/Roskosz

Numer nadany przez Biuletyn Zamówień Publicznych: 2016/S 163-293920

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społecznej – ECDL

Formularz ofertowy – ECDL

Umowa WZÓR – ECDL

2016-OJS163-293920-pl