Informacja o wyniku postępowania: Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu       nieograniczonego na Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Znak sprawy: ZP-3/NP2/POKL/2013

W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych przez Europejskie Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Roskoszy na: Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.,  w postępowaniu zostały złożone trzy oferty:

Nroferty Nazwa i adres wykonawcy: Ocena punktowa

1

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATICDorota Kubicka-Mikoś

Ul. Warszawska 49 lok. 50

25-531 Kielce

 

74 pkt.

2

Europejska Grupa KonsultingowaAnna Kazimierczak

Ul. Żwirki 1C lok. 4

90-369 Łódź

 

92 pkt.

3

Prime Centrum Języków ObcychJoanna I Medard Orlik S.C.

ul. Narutowicza 34

21-500 Biała Podlaska

 

100 pkt.

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie wykonania usługi firmie: Prime Centrum Języków Obcych, Joanna I Medard Orlik S.C. ul. Narutowicza 34, 21-500 Biała Podlaska.

            Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

zawiadomienie o wyniku postępowania