Uroczysta inauguracja studiów podyplomowych w Roskoszy

        W dniach  24-26.10.2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się uroczysta inauguracja połączona z pierwszym zjazdem studiów podyplomowych z zakresu rynku pracy o specjalności pośrednictwo pracy, dedykowanych dla 40 beneficjentów – pracowników OHP realizujących działalność w obszarze rynku pracy. 

Uroczystość inauguracji studiów krótkim przemówieniem, skierowanym do studentów i przybyłych gości, otworzył Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor. Następnie głos zabrali kolejno:  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr  hab. Jacek Męcina oraz  Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW dr hab. prof. UW Cezary Żołędowski. Ponadto, swoją obecnością uroczystość uświetnili min.: Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych dr hab. Maciej Duszczyk, prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny, Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Rynku Pracy o specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy mgr Agata Krencik, Dyrektor Biura Rynku Pracy Komendy Głównej OHP Urszula Kowalska, Dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych OHP Sławomir Męcina oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Mariusz Filipiuk.

Dzięki tym studiom kadra OHP będzie miała możliwość  pogłębienia i uaktualnienia posiadanych kompetencji w kwestii przygotowania psychologiczno-prawnego w zakresie świadczenia pomocy osobom poszukującym pracy, zwłaszcza wkraczającym na rynek pracy i możliwości uzyskania kwalifikacji lub przekwalifikowania oraz projektowania i wdrażania nowych, kreatywnych strategii postępowania.

Studia  prowadzone są w systemie zjazdów weekendowych  i odbywać się będą w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy do czerwca 2014 r. Zajęcia obejmujące 240 godzin dydaktycznych prowadzone są przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

_MG_3053

_MG_3071

_MG_3058

_MG_3073

_MG_3067

_MG_3090