Inauguracyjne posiedzenie połączonej Rady Programowej

29 sierpnia 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora inauguracyjne posiedzenie połączonej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

DSC_5438

Spotkanie otworzyli Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala i dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Mariusz Filipiuk wręczając nominacje na członków Rady Programowej, w skład której weszli: poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, senator RP i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józef Zając, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, starostowie powiatów: lubelskiego – Paweł Pikula, kraśnickiego – Andrzej Maj, krasnostawskiego – Janusz Szpak, bialskiego – Tadeusz Łazowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Zbigniew Marchwiak, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Marek Sławomirski, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Kazimierz Stocki, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Katarzyna Kępa, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Lucjan Orgasiński, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Grażyna Dzida, duszpasterz Lubelskiej WK OHP ks. Marian Duma.

DSC_8017

DSC_8098

Przewodniczącym Rady został europoseł Krzysztof Hetman, który przejął prowadzenie obrad, przypominając, że w Parlamencie Europejskim jest członkiem komisji ds. zatrudnienia, gdzie problemy dotyczące pracy dla młodych osób, a zwłaszcza “Gwarancje dla młodzieży”, są omawiane bardzo szczegółowo. Europoseł wyraził nadzieję, że OHP będą dzięki temu  otrzymywać informacje z pierwszej ręki na temat tej inicjatywy UE. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali dwaj starostowie: powiatu lubelskiego Paweł Pikula i powiatu bialskiego Tadeusz Łazowski.

DSC_8047

DSC_8067

Przedstawiciele Lubelskiej Komendy i Centrum w Roskoszy szczegółowo zaprezentowali działalność OHP, w tym realizację projektów unijnych “Równi na rynku pracy” i “Pomysł na siebie”, współpracę międzynarodową, kształcenie i wychowanie, rynek pracy i refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.

DSC_8078

Podczas dyskusji sekretarz stanu Tadeusz Sławecki powiedział, że jednym z priorytetów w nowym roku szkolnym jest kształcenie zawodowe, co doskonale wpisuje się w działalność OHP. Podkreślił również bardzo dobre wykorzystanie przez OHP środków unijnych na programy dla młodych ludzi. Z kolei prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Zbigniew Marchwiak zwrócił uwagę na to, iż rzemieślnicy na co dzień korzystają z wypłat refundacji wynagrodzeń i współpraca z rzemiosłem układa się w tym zakresie bardzo dobrze.

DSC_5444

Po dyskusji Rada Programowa przyjęła uchwały w sprawie: wykonania obiektów warsztatowych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy na potrzeby “Warsztatów Ginących Zawodów”, wdrażania inicjatywy “Gwarancje dla młodzieży” oraz wpisania zawodu sprzedawcy do wykazu zawodów refundowanych. Przyjęcie uchwał było ostatnim punktem w programie posiedzenia połączonej Rady Programowej Lubelskiej WK oraz ECKiW OHP w Roskoszy.

DSC_5502

DSC_8104

DSC_8105

tekst: KG OHP

foto: ECKiW OHP w Roskoszy