Ginące zawody – realizacja II turnusu

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa II turnus kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących dla 110 beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_6363

W 120-godzinnym kursie, rozpoczętym 13 lipca br., uczestniczy młodzież z dwunastu Wojewódzkich Komend OHP: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Zachodniopomorskiej, Lubelskiej, Opolskiej, Świętokrzyskiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Śląskiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej oraz z CKiW OHP w Oleśnicy, Tarnowie i ECKiW OHP z Roskoszy.

DSC_6337

DSC_6383

DSC_6386

Zajęcia warsztatowe w zawodach cukiernik, piekarz, dekarz, kamieniarz, kołodziej, kowal, tkacz, zdun odbywają się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Prowadzą je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci przystąpią do egzaminu czeladniczego.

DSC_6428

DSC_6352

DSC_6368

Zadaniem projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych poszerzonych o umiejętności z zakresu zawodów ginących 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat.