Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin składania ofert –29.07.2015r. do godz. 1100 

Numer nadany przez zamawiającego:  ZP-3/GZ/2015

Numer ogłoszenia w BZP: 184682-2015 z dnia 21.07.2015

Załączniki:

siwz- dostawa materiałów biurowych

Zał-nr-1_umowa-materiały-biurowe-GZ

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej