Ginące zawody pomysłem na przyszłość

8 czerwca 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczął się I turnus kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących dla 50 beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_3954

Otwarcia kursu dokonał dyrektor ECKiW OHP Andrzej Czapski, zaś w imieniu Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora zebranych powitała zastępca dyrektora Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

DSC_3966

W 120-godzinnym kursie, który potrwa do końca czerwca, uczestniczy młodzież z czterech Wojewódzkich Komend OHP: Małopolskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej oraz z Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, Szczawnicy i Pleszewie.

DSC_3981

Zajęcia warsztatowe w zawodach cukiernik, kołodziej, tkacz, kowal, rymarz odbywać się będą w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Poprowadzą je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci przystąpią do egzaminu czeladniczego.

DSC_3958

Zadaniem projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych poszerzonych o umiejętności z zakresu zawodów ginących 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat.