Nominacja dla ECKiW OHP do nagrody EDUinspiracje 2015

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy otrzymało nominację do nagrody „EDUinspiracje 2015” w prestiżowym konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Realizowany przez ECKiW OHP projekt „Zgrane pokolenia” znalazł się w gronie najlepszych zakończonych do 2015 r. przedsięwzięć, które mają szansę na zdobycie nagrody EDUinspiracji.

Tegoroczna V edycja konkursu EDUinspiracje realizowana jest pod hasłem „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani sami nie mogą zgłosić kandydatury swojego projektu. Projekty nominowane są w następujących kategoriach: edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, edukacja pozaformalna młodzieży, Polsko-litewska przyjaźń, współpraca pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Nominacje wraz z uzupełnioną dokumentacją oceniają eksperci wewnętrzni FRSE, którzy przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu. Końcowego wyboru laureatów dokonuje Kapituła.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych FRSE, na którą zostaną zaproszeni wszyscy nominowani w konkursie. Gala odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2015 r.

nominacja EDUinspiracje