Dąb niepodległości w Roskoszy

W dniu 7 maja 2018 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy młodzież, wspólnie z zaproszonymi gośćmi posadziła „Dąb Niepodległości”.

Uroczyste sadzenie dębów nawiązuje do tradycji, kiedy to w latach 1918-1928 społeczeństwo polskie wspólnie z leśnikami sadziło dęby na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dąb jest potężnym drzewem, które symbolizuje siłę i długowieczność a jednocześnie przez to, że posiada solidne korzenie i koronę jest miejscem gdzie człowiek może się schronić. Sadzenie „Dębów Niepodległości” to wspólna akcja zainicjowana przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka, Kuratora Oświaty w Lublinie Panią Teresę Misiuk oraz dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzego Sądla. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w różnych miejscach województwa lubelskiego  będzie posadzonych ponad 500 drzew.

W uroczystości w Roskoszy udział wzięli Dyrektor filii Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej – Małgorzata Kiec, Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska – Dariusz Litwiniuk,  Przedstawiciele Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka – Bogumiła Zieńczuk i Sławomir Denisiuk, Dyrektor biura Senatora Grzegorza Biereckiego – Kamil Paszkowski, Przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubelskiego – radny Czesław Sudewicz, Kierownik Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej – Sławomir Potocki, Sołtys Roskoszy – Anna Podgórska oraz Nadleśniczy Tomasz Bylina, który ufundował i przywiózł piękną sadzonkę dębu. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania reprezentował dyrektor wraz z młodzieżą i pracownikami – Danutą Łazowską, Marzeną Jówko, Ewą Kępczyńską oraz Jerzym Horbowcem.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Pana Karola Sudewicza i zaprezentowaniu idei spotkania głos zabrał Pan Nadleśniczy Tomasz Bylina, który odczytał list dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzego Sądla z przesłaniem skierowanym do uczestników uroczystości: „aby posadzony dąb przypomniał o bohaterskiej przeszłości naszego narodu, a przypisywane mu przymioty siły, potęgi i długowieczności jednoczyły nas w trosce o nasze wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska”.

Następnie dokonano uroczystego posadzenie dębu. Każdy z przedstawicieli uczestników OHP oraz zaproszeni goście mieli możliwość symbolicznego zasypania dębu i potwierdzenia wpisem do pamiątkowego aktu zasadzenia.

Na zakończenia spotkania, dyrektor ECKiW dziękując za podjętą inicjatywę i przybycie wyraził nadzieję, iż nowo zasadzone drzewo, jak i cały park, był i w przyszłości będzie miejscem spotkania, budowania wspólnoty i pamięci o Polakach walczących naszą wolność.