Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Ginące zawody na europejskim rynku pracy”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza nabór do projektu
„Ginące zawody na europejskim rynku pracy”  realizowanego ze środków programu Erasmus+.

Projekt skierowany jest do podopiecznych organizacji partnerskich z Niemiec i Litwy oraz do uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  kształcących się w jednej z trzech szkół:

  1. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia, ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Brzeska 71, 21 – 500 Biała Podlaska
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ im. K.K. Baczyńskiego, ul. Al. Jana Pawła II 97, 21 – 500 Biała Podlaska

Uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach przygotowawczych, kursie przedsiębiorczości i dwutygodniowym przeszkoleniu w wybranym ginącym zawodzie na terenie wioski ginących zawodów w ECKiW OHP w Roskoszy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia dokumentów zgłoszeniowych do dnia  23.01.2019r.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe  informacje oraz dokumentację projektu można otrzymać w biurze projektu:
ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 48 45, e-mail: m.zajac@ohp.pl

Osoby do kontaktu: Małgorzata Zając, Maja Hince

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 Punktacja _rekrutacja

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 3 Oświadczenie

Zał. nr 4 Zgoda rodziców

Zał. nr 5 Opinia