Spotkanie kultur

1 grudnia 2018 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła się trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży „Spotkanie kultur” zorganizowana w ramach  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W trwającej od 25 listopada br. wymianie uczestniczyła 37-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Niemiec i Białorusi.

Celem projektu było poznawanie innych tradycji, języka, obyczajów, budowanie dialogu międzykulturowego, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych, zachęta i motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych oraz integracja młodzieży z różnych krajów.

Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, stworzyli słowniczek podstawowych pojęć w języku polskim, niemieckim i białoruskim, uczestniczyli w warsztatach cukierniczych, zwiedzili Wioskę Ginących Zawodów usytuowaną na terenie ECKiW OHP oraz brali udział w animacjach sportowo-rekreacyjnych.

W ramach projektu młodzież odwiedziła Warszawę poznając historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Stare Miasto, Syrenkę Warszawską, Łazienki Królewskie, Grób Nieznanego Żołnierza a także odwiedziła Centrum Nauki Kopernik i podziwiała panoramę stolicy z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki.

Wiele czasu, zaangażowania i kreatywności wymagały przygotowania do międzykulturowych warsztatów, podczas których młodzież opracowywała scenariusz warsztatów, tworzyła rekwizyty i dekoracje stoisk swoich krajów, ćwiczyła konferansjerkę, tańce i piosenki oraz przygotowywała gry i zabawy narodowe dla dzieci.

Wieczorami każdy kraj z osobna organizował wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowano kulturę, historię i geografię swojego kraju, stroje, zabawy narodowe oraz kulinarne specjały.

Uwieńczeniem wymiany było przeprowadzenie przedostatniego dnia wymiany warsztatów międzykulturowych dla dzieci z lokalnej społeczności.

Po wystąpieniu Dyrektora ECKiW OHP Karola Sudewicza i krótkim wprowadzeniu do projektu przy dźwiękach znanej piosenki „Jedzie pociąg z daleka”, ruszył pociąg, który zabrał dzieci w niezwykłą podróż do Niemiec, Białorusi i Polski.

Poszczególne stacje, na których zatrzymywał się pociąg, były to stoiska krajów, przy których dzieci tworzące pociąg poznawały kulturę, tradycje, symbole narodowe, położenie geograficzne, podstawowe zwroty a także mogły się zmierzyć z wiedzą o danym państwie uczestnicząc w quizach i turniejach przygotowanych przez młodzież.

Następnie uczestnicy projektu chcąc pokazać dzieciom, że pomimo poznanych różnic i odmienności kulturowych więcej ich łączy niż dzieli, zaśpiewali w trzech językach piosenkę „Panie Janie”, dziecięcą piosenkę z pokazywaniem „Głowa ramiona kolana pięty” a także zatańczyli belgijkę.

W drugiej części spotkania dzieci poznawały typowe dla danych krajów gry i zabawy, uczestniczyły w animacjach językowych a przy stoisku polskim dekorowały pierniczki w kształcie serca i konturu Polski.

Świetnie poprowadzona w trzech językach przez uczestników projektu konferansjerka pozwoliła dzieciom poznać inne języki. Warsztaty międzykulturowe zakończyły się słodkim poczęstunkiem a każde dziecko na pożegnanie dostało balony i własnoręcznie przygotowane przez młodzież flagi krajów.

Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Roskoszy był to czas osobistego spotkania a także poznania kultur, doświadczenia różnic, konfrontacji z nimi, czas inicjowania i podjęcia twórczych działań ukazujących poznane kultury dzieciom z lokalnej społeczności.

Dzięki wymianie uczestnicy nauczyli się otwartości, tolerancji, samodzielności, współdziałania w grupie i większej aktywności w każdej dziedzinie życia.