Przygotowania do projektu „Puls hip-hopu”

Od 8 maja 2017r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Puls hip-hopu” w ramach programu „Erasmus +”, w którym bierze udział po 10 młodych ludzi i 2 liderów z Polski, Francji i Łotwy.

Młodzież z ECKiW w Roskoszy, oczekując na międzynarodową wymianę młodzieży, która odbędzie się w terminie od 27 czerwca do 5 lipca 2017 roku uczestniczy w spotkaniach przygotowawczych w Internacie ECKiW przy ul. Sikorskiego 5 w Roskoszy.W ramach przygotowań młodzież w swoich organizacjach partnerskich przeprowadziła analizę zaplanowanych działań, metod, celów i założeń projektu, opracowała regulamin pobytu podczas mobilności, przygotowała prezentację o kulturze hip-hopu w swoich krajach, przeprowadziła sondę uliczną na temat postrzegania kultury hip-hopowej, przygotowała scenariusz finałowego wydarzenia „Puls hip-hopu” jam oraz inne zagadnienia merytoryczne i związane z organizacją międzynarodowej wymiany młodzieży.