Zanim wyjadą na staż

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwają przygotowania do sierpniowego wyjazdu młodzieży wraz z osobami towarzyszącymi na staż zawodowy do miejscowości Ubeda w Hiszpanii.

Uczestnicy projektu „Od stażu do angażu” już od stycznia br. biorą udział we wsparciu językowym, kulturowym i pedagogicznym. Podczas realizowanych zajęć młodzież poznaje język hiszpański, różnice kulturowe między Polakami i Hiszpanami, tajniki kuchni hiszpańskiej diametralnie różnej od kuchni innych krajów oraz integruje się przed wyjazdem, podczas spotkań nie brakuje też tematyki związanej ze stereotypami i uprzedzeniami dotyczącymi innych narodowości. Podejmowane działania mają na celu pomoc w pokonywaniu barier w komunikacji międzykulturowej a wiedza zdobyta podczas zajęć na pewno pozwoli uczestnikom projektu łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku i zaaklimatyzować się podczas dwutygodniowego pobytu w Hiszpanii.

Przed wyjazdem młodzież otrzyma zakupioną odzież ochronną jak również zostanie dodatkowo ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Projekt „Od stażu do angażu” realizowany jest przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.