Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Termin składania ofert – 3.02.2015r. o godz. 1100

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-15/RNRP /2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2015-026970

Załączniki:

siwz – kursy zawodowe20150126

Zał-nr-1_umowa- kurs prawo jazdy Kat. B-RNRP.

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej

Zał-nr-9_opis przedmiotu zamówienia