Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy dla 10 osób w wieku 15-16 lat, w ramach projektu „Pomysł na siebie” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć z zakresu zapobiegania agresji i przemocy dla 10 osób w wieku 15-16 lat, w ramach projektu „Pomysł na siebie” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Termin składania ofert – 3.02.2015r. o godz. 1100

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-6/PNS /2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2015-027304

Załączniki:

siwz – zajęcia z zapobiegania agresji20150126

Zał-nr-1_umowa

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej