Nabór uczestników do projektu “Nowe perspektywy”

 
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie "Nowe perspektywy" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie w/g następujących kategorii wiekowych:
 
Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki.
 
Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.
   
Wykaz zajęć w ramach projektu:
1.      Kursy zawodowe
2.      Kurs przedsiębiorczości
3.      Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
4.      Kurs ECDL START
5.      Podstawowy kurs komputerowy
6.      Kurs językowy
7.      Kursy prawa jazdy kat B.
8.      Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
9.      Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
10.    Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy
12.  Praktyki zawodowe u pracodawców 
 
 W ramach projektu zapewniamy :
 – zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
– codzienne posiłki
 
 
Projekt realizowany będzie w terminie lipiec 2012 r. – czerwiec 2013 r.
Ilość miejsc ograniczona.
Nabór do projektu lipiec- sierpień 2012r.
  
Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem tel. 3444117 wew. 313
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!