Delegacja z Węgier w Roskoszy

28 czerwca 2012 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy gościło delegację z Węgier.
 
W spotkaniu, któremu przewodniczył Dyrektor ECKiW OHP Stanisław Podymski, uczestniczyli: Laslo Davidovics – Dyrektor Liceum Zwodowego w Gyomaendrőd i Prezes Stowarzyszenia „Południowo – Wschodnich Węgier – Unia Europejska”, Imre Novak – Radny Rady Głównej departamentu Békés, zastępca burmistrza miasta Dévaványa, Andras Varfi – Kierownik departamentu biura Széchényi, trzy instruktorki praktycznej nauki zawodu z centrum młodzieży z mniejszymi szansami Priskinné Sápi Tünde, Bondár Józsefné i Zsuzsa Lengyel oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie projektów europejskich w ECKiW OHP Maja Hince i Małgorzata Zając.
 
Spotkanie miało na celu zaplanowanie i omówienie współpracy pomiędzy organizacjami.
 
 
Członkowie delegacji przedstawili swój region, zakres działania oraz szczegółowo omówili system kształcenia i wsparcia oferowany młodzieży z Węgier. Dyrektor ECKiW OHP Stanisław Podymski scharakteryzował Ochotnicze Hufce Pracy oraz omówił działalność ECKiW OHP w Roskoszy i oprowadził gości po terenie Centrum przedstawiając zaplecze dydaktyczne, hotelowe i rekreacyjne.
 
Owocem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy oraz zaplanowanie wspólnych projektów wymiany młodzieży.