Młodzież ECKiW OHP na Jasnej Górze

W dniach 5-7.06. 2019 r. młodzież ECKiW OHP w Roskoszy wzięła udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Uczestników OHP organizowanym na Jasnej Górze.

Pielgrzymka podzielona była na dwie części. Pierwsza obejmowała dwudniowy pobyt w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy.

Program pobytu był bardzo bogaty. Młodzież podzielona na mniejsze grupy uczestniczyła w warsztatach tematycznych poświęconych chrześcijańskiemu etosowi pracy, a także we Mszy św. oraz w rekreacyjnych spotkaniach integracyjnych. Ciekawym doświadczeniem było ćwiczenie śpiewu pieśni religijnych.

Pierwszy dzień zakończony został Apelem Jasnogórskim. Drugiego dnia oprócz kontynuowania zajęć warsztatowych, główną atrakcją oraz urozmaiceniem była wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej obejmująca obejrzenie tzw. „Bramy Twardowskiego”, wizytę w „Zaczarowanym Lesie” i zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie.

Dnia 7.06. po przejeździe do Częstochowy uczestnicy wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz we mszy św. w kaplicy Obrazu Jasnogórskiego.

Rozmowy z młodzieżą wykazały, że szczególne znaczenie obok spraw związanych z wiarą, religią miała dla nich możliwość poznania się i integracji z rówieśnikami z OHP z całego kraju. Zwracali również uwagę na ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Pielgrzymka pozwoliła na pogłębienie duchowości młodych ludzi.

                                                                                                           Wiesław Gielecki