Młodzież ECKiW OHP na strzelnicy sportowej

Dnia 12 czerwca 2019r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcący się w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej klasa II M, pod opieką wychowawcy wybrała się na strzelnicę sportową.

Przed wykonaniem pierwszego strzału młodzież odbyła krótkie szkolenie. Uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem strzelnicy, budową, zasadami działania oraz specyfiką wybranych jednostek broni palnej, warunkami bezpiecznego posługiwania się bronią, zasadami celnego strzelania, chwytem broni oraz postawami strzeleckimi.

Przez cały czas nad bezpieczeństwem wychowanków czuwał doświadczony instruktor pan Bogdan Szymański.

Głównym celem zajęć na strzelnicy było kształtowanie i umacnianie wśród młodzieży postawy obywatelskiej wobec spraw obronności oraz podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.

Wychowankowie mieli okazję potrenować celność w strzelaniu do tarcz strzeleckich z karabinka kbks kaliber 5,6mm – broni sportowej oraz z pistoletu Glock kaliber 9 mm. Najcelniej strzelał Paweł Kalinka, drugie miejsce zajął Mateusz Mikołajczak, a trzecie wywalczył Michał Pień.

Gratulujemy naszym wychowankom bardzo dobrego wyniku, celności i opanowania! Czas spędzony na strzelnicy był przepełniony bezpieczną i zdrową rywalizacją. Wizyta na strzelnicy okazała się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę!

Renata Golczewska