K O M U N I K A T

16 marca 2020 Małgorzata Zając 0

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju zagrożenia epidemicznego, informujemy, iż Internat Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w Białej Podlaskiej przy ul. […]

Zajęcia z doradcą zawodowym

3 marca 2020 Małgorzata Zając 0

Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomaga w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych i ścieżek edukacyjnych oraz wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im […]