Zajęcia z doradcą zawodowym

Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomaga w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych i ścieżek edukacyjnych oraz wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje.

Dnia 02 marca 2020 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy kształcący się w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w spotkaniu
z doradcą zawodowym Panią Dorotą Sorbian-Przybysz.

Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji cenionych na rynku pracy, przede wszystkim kompetencji miękkich, czyli umiejętności psychospołecznych dotyczących zarówno sfery osobistej jak i interpersonalnej.

Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, które zakończyły się konkursem zdobytej wiedzy. Dla zwycięzców wręczono drobny upominek.

Renata Golczewska, Katarzyna Deneko