Zawód kamieniarz pomysłem na przyszłość

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ginące zawody 008

Dotychczas w ramach projektu młodzi ludzie skorzystali z grupowych zajęć z doradztwa zawodowego, podczas których poznali metody aktywnego poszukiwania pracy, zasady autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz uczestniczyli w kursie przedsiębiorczości, który miał na celu wykształcenie w młodzieży postaw przedsiębiorczych.

Obecnie młodzież kończy kurs umiejętności zawodowych w zawodzie murarz z podstawowymi zagadnieniami kamieniarstwa. W ramach 180 godzinnego kursu młodzież poznaje zagadnienia z zakresu technologii, maszynoznawstwa, rysunku technicznego, materiałoznawstwa oraz nabywa praktyczne umiejętności w zakresie pracy murarza.

ginące zawody 004

Po zakończonym kursie młodzież zdobędzie praktyczną specjalizację w zawodzie kamieniarz ucząc się wyrobu i wykładania bruku podczas kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących.

Praktyczna część projektu w zawodach ginących dla młodzieży z całej Polski realizowana będzie w czerwcu i lipcu br. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Poprowadzą ją wyszkoleni instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego. Podczas pobytu w Roskoszy młodzież zdobędzie następujące praktyczne specjalizacje oraz dodatkowe umiejętności: piekarz – tradycyjny wypiek pieczywa, wyrób tradycyjnych wędlin i wyrobów gastronomicznych; cukiernik – tradycyjne wyroby ciastkarskie i cukiernicze; kamieniarz – wyrób i wykładanie kostki brukowej; dekarz – krycie dachów strzechą i gontem; kołodziej – wyrób kół i tradycyjnych przedmiotów użytkowych w drewnie; tkacz – tkanie na krosnach ręcznych i haft tradycyjny; kowal – podkuwanie koni i kowalstwo artystyczne; rymarz – wyrób uprzęży i przedmiotów użytkowych ze skóry.

Celem projektu jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie ginących zawodów, a także podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez młodzież w wieku 18-25 lat.