Zamówienie na usługi społeczne – przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 3 osób w wieku 18 – 24 lata

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 3 osób w wieku 18 – 24 lata w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert – 22.09.2016 r. godz. 10.00
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP7/Przedsiębiorczość/OSP/YEI/GDM/2016/Roskosz

Numer nadany przez Biuletyn Zamówień Publicznych: 2016/S 173-311087

Załączniki:

2016-ojs173-311087-pl

warunki-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-przedsiebiorczosc

formularz-ofertowy-przedsiebiorczosc

umowa-wzor-przedsiebiorczosc