Zamówienie na usługi społeczne – przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – przeprowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert – 08.09.2016 r.
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP1/Psycholog/OSP/YEI/GDM/2016/Roskosz

Numer nadany przez Biuletyn Zamówień Publicznych: 2016/S 164-295552

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społecznej

Formularz ofertowy

Umowa WZÓR 2016-OJS164-295552-pl

2016-OJS164-295552-pl