Zajęcia w zakładzie karnym

Uczestnicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy w dniu 24.11.2023r. wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym pt. „W służbie Prawu”, organizowanym przez Służbę Więzienną. Program związany jest z prewencją przestępstw i ma na celu przeciwdziałanie przestępczości wśród osób nieletnich.

Młodzież z klas pierwszych ucząca się w Branżowej Szkole Rzemieślniczej uczestniczyła w zajęciach na terenie jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Na wstępie funkcjonariusz zakładu ppor. Paweł Jędrzejuk przedstawił jak wygląda praca w służbie więziennej, zachęcając do wstąpienia w ich szeregi oraz uświadomił młodzież, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość.

Następnie odbył się spacer po jednostce specjalnie wyznaczoną trasą, która  ukazała naszym uczniom smutne realia życia więziennego.

Przebieg zajęć edukacyjnych w jednostce karnej był dla młodzieży o tyle ciekawym doświadczeniem, gdyż mieli możliwość poznania życia więziennego od środka.

Aneta Zajączkowska- Stadnicka, Małgorzata Bandzerewicz, Mariola Mirońska