Zajęcia sportowo-rekreacyjne

 25 kwietnia 2018 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wzięli udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły grali w dwa ognie. Młodzieży zostały przedstawione zasady gry i zaczęto rywalizację.

Zajęcia miały na celu uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia młodego człowieka, zachęcanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.

Olga Dawidziuk, Katarzyna Deneko