Wizyta przygotowawcza projektu „Puls hip-hopu”

W dniach 29-30 maja 2017 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Puls hip-hopu”, realizowanego w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna osób programu Erasmus +. W wizycie wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich biorących udział w projekcie z Francji, Łotwy i Polski. Dzięki wizycie partnerzy mogli lepiej poznać siebie i swoje organizacje oraz mieli okazję do przeanalizowania wszystkich aspektów związanych z przygotowaniem mobilności edukacyjnej młodzieży, która odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 5 lipca 2017r.

Liderzy organizacji partnerskich wraz z koordynatorem projektu i przedstawicielami grupy polskiej szczegółowo omówili między innymi kwestie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa młodzieży, harmonogram działań wraz z metodami, przygotowaniem i przebiegiem poszczególnych działań, zwrócili uwagę na pozycje które pozostały do przygotowania przed rozpoczęciem wymiany, podsumowali dotychczasowe działania przygotowawcze, omówili budżet, zagadnienia związane z ewaluacją projektu, rozpowszechnianiem jego rezultatów, dokumentację księgową, organizacją pobytu, zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas mobilności, opracowali szczegółowy regulamin.

Przedstawiciele organizacji partnerskich zapoznali się z działalnością Centrum w zakresie realizacji projektów współpracy międzynarodowej, a także z warunkami pobytu młodzieży na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, upewnili się co do standardów i bezpieczeństwa zapewnionego uczestnikom projektu.

Projekt “Puls hip-hopu” rozpoczął się 8 maja 2017r., bierze w nim udział 36-osobowa grupa młodych pasjonatów hip-hopu z Polski, Łotwy i Francji wraz z liderami. Głównym celem projektu jest szukanie przyczyn złego postrzegania i powstałych stereotypów o kulturze hip-hopu, znajdowanie wspólnych wartości, ideałów łączących osoby zainteresowane hip-hopem z różnych krajów, nawiązywanie dialogu z lokalną społecznością, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur.