Wizyta przygotowawcza projektu “Międzykulturowe dzieje (się)”

W dniach 31.05 – 01.06.2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Międzykulturowe dzieje (się)”, realizowanego w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna programu Erasmus +.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich biorących udział w projekcie z Polski, Węgier i Białorusi oraz Dyrektor ECKiW OHP i koordynator projektu.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono obowiązki formalne grup partnerskich, sposób komunikacji, harmonogram i metody zaplanowanych działań, kwestie bezpieczeństwa i zakres odpowiedzialności związany z jego zapewnieniem, budżet projektu, organizację wymiany z uwzględnieniem jadłospisu i zakwaterowania a także opracowano regulamin i ustalono szczegóły dotyczące rozliczeń finansowych i dokumentacji księgowej. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z rozpowszechnianiem rezultatów i ewaluacją projektu. Ponadto liderzy organizacji partnerskich wraz z koordynatorem projektu podsumowali dotychczas zrealizowane działania przygotowawcze oraz omówili wszelkie kwestie, które pozostały do przeprowadzenia przed rozpoczęciem wymiany, która odbędzie się w dniach 16-22 lipca 2017 r.

Udział w wizycie przygotowawczej pozwolił partnerom projektu przeanalizować najistotniejsze aspekty projektu, zapoznać się z warunkami pobytu młodzieży podczas międzynarodowej wymiany, terenem, infrastrukturą i działalnością ECKiW OHP oraz uściślić współpracę i pogłębić wzajemne relacje.

Projekt „Międzykulturowe dzieje (się)” rozpoczął się 5 maja i potrwa do 4 października 2017 r. Głównym jego celem jest promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz integracja i zwiększenie poczucia solidarności z mniejszościami narodowymi, migrantami i uchodźcami poprzez wspólne działanie i rozbudzanie poczucia empatii.