Warsztaty szkoleniowe dla doradców zawodowych OHP

W dniach 4-6 listopada 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. „Warsztaty szkoleniowe w zakresie roli doradcy zawodowego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczości oraz promowaniu samo zatrudnienia wśród młodzieży”.

W szkoleniu uczestniczyła 40-osobowa kadra doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach OHP oraz przedstawiciele ECAM i KG OHP.

DSC_0198

Podczas szkolenia dokonano podsumowania realizacji zadań z zakresu rynku pracy oraz poradnictwa zawodowego dla młodzieży w 3 kwartałach 2015 r. oraz omówiono aktualne problemy związane z realizacją poradnictwa zawodowego i zmiany w standardach organizacji usługi.

Omówiono również rolę doradców zawodowych w programach i projektach realizowanych na rzecz rynku pracy przez OHP oraz rolę i zadania doradców zawodowych w zakresie funkcjonowania i promocji ECAM.

DSC_0185

Wiele miejsca poświęcono przedsiębiorczości podczas warsztatów dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych u młodzieży.
Ostatniego dnia szkolenia odbyła się wymiana dobrych praktyk dotyczących realizacji zadań z poradnictwa zawodowego na przykładzie wybranych prezentacji doradców zawodowych.

DSC_0187

Ponadto uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z realizacją projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” oraz zwiedzili znajdującą się na terenie ECKiW OHP „wioskę ginących zawodów”, w której znajdują się warsztaty do nauki ginących zawodów wyposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.
Podczas szkolenia odbyło się także spotkanie uczestników z Komendantem Głównym OHP Marianem Najdychorem.