Staże zawodowe w Hiszpanii

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Od stażu do angażu”, jest on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W chwili obecnej 18 osobowa grupa uczestników ECKiW OHP w Roskoszy kształcąca się w jednym z trzech zawodów: kucharz, cukiernik lub mechanik pojazdów samochodowych odbywa dwutygodniowy staż zawodowy w prywatnych przedsiębiorstwach mieszczących się miejscowości Ubeda w Hiszpanii.