Spotkanie z policjantką

5 grudnia 2016 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyło się spotkanie z policjantką Komendy Miejskiej Policji z Zespołu do spraw Nieletnich w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej, przestrzegana ładu i porządku publicznego, norm i zasad współżycia społecznego, przemocy psychicznej i fizycznej. Wiele uwagi poświęcono również odpowiedzialnemu korzystaniu z Internetu i telefonu oraz konsekwencji związanymi z nieumiejętnym korzystaniem z cyberprzestrzeni.