Spotkanie z kuratorem

25 listopada 2014 roku  wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  uczestniczyli  w spotkaniu z kuratorem rodzinnym w Białej Podlaskiej panią Ewą Razukiewicz.

019

Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym oraz zapobieganie patologiom społecznym.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora zawodowego i społecznego w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, która popadła w konflikt z prawem.

016

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji. Kurator sądowy chętnie udzielał odpowiedzi na licznie zadawane przez uczestników pytania dotyczące kodeksu karnego i specyfiki pracy kuratora.