Spotkanie z kuratorem

12 grudnia 2016 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyło się spotkanie uczestników OHP z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Celem spotkania było uświadomienie młodzieży potrzeby przestrzegania prawa, poznanie podstawowych aktów prawnych stanowiących o przestrzeganiu prawa, szczególnie została zwrócona uwaga na odpowiedzialność prawną nieletnich po ukończeniu przez nich trzynastego roku życia.