Spotkanie podsumowujące projektu „Bądź przedsiębiorczy!”

Dnia 6 lipca 2022r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Bądź przedsiębiorczy!”, finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN, który realizowany był od 9 maja 2022r. w partnerstwie z Vilniaus agroekologijos mokymo centras z Litwy.

Przybyłych gości powitał Dyrektor Centrum, następnie głos zabrali uczestnicy, którzy przybliżyli ideę projektu, jego cele i główne działania oraz zaprezentowali najważniejsze, opracowane w fazie ewaluacyjnej, rezultaty: spot promujący przedsiębiorczość społeczną oraz scenariusz warsztatów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do wykorzystania na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Po wymianie opinii o ekonomii społecznej i przedstawionych rezultatach, uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do obejrzenia wystawy fotograficznej z realizacji projektu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym spotem promującym przedsiębiorczość społeczną, który powstał podczas realizacji międzynarodowej wymiany młodzieży w ECKiW w Roskoszy oraz publikacją projektową – scenariuszem warsztatów o przedsiębiorczości społecznej, a także z projektem wystawy fotograficznej, którą obecnie stacjonarnie można obejrzeć w Centrum w Roskoszy.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE_SPOT – YouTube

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA_PDF