Ruszają studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa pracy

        W dniach  24-26.10.2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbędzie uroczysta inauguracja połączona z pierwszym zjazdem studiów podyplomowych z zakresu rynku pracy o specjalności pośrednictwo pracy. Swoją obecnością uroczystość uświetnią min.: Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr  hab. Jacek Męcina, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW dr hab. prof. UW Cezary Żołędowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych dr hab. Maciej Duszczyk oraz Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Rynku Pracy o specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy mgr Agata Krencik.

 Studia dedykowane są dla 40 beneficjentów – pracowników OHP, zarówno kadry kierowniczej jak i pracowników szeregowych, realizujących działalność w obszarze rynku pracy.  Zadania realizowane przez OHP określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w innych dokumentach rządowych wymagają profesjonalnego przygotowania kadry zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy, stąd zagadnienia programowe studiów obejmować będą takie obszary tematyczne jak: polityka rynku pracy w Polsce i krajach UE,  zasady funkcjonowania rynku pracy, usługi rynku pracy, diagnostyka uczestników rynku pracy, pośrednictwo pracy w krajach UE – teoria i praktyka.

Studia trwające dwa semestry prowadzone będą przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.