Realizacja kursu komputerowego ECDL Base

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęto realizację kursu komputerowego ECDL Base.  Kurs realizowany jest w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”.

W trakcie prowadzonych zajęć uczestniczki zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania komputerów, zarządzania plikami, przetwarzania tekstów, grafiki menadżerskiej oraz grafiki prezentacyjnej na wybranym oprogramowaniu MS Office. Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi poprzez realizację zajęć praktycznych oraz ćwiczeń grupowych.

Profesjonalne szkolenie komputerowe zakończy się egzaminami i uzyskaniem przez uczestników certyfikatu ECDL Base, który jest uznawany we wszystkich państwach UE. Certyfikat ten w znacznym stopniu zwiększy możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.

W trakcie realizacji zajęć młodzież korzysta z wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdów jak również ma zapewnione ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne.