Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 17 uczestników oraz prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 17 uczestników oraz prawa jazdy kat. C dla 2 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Termin składania ofert – 24.01.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-8/NP2/POKL/2013

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014/S 010-013541

Załączniki:

siwz-prawo jazdy kat B i C

Zał nr 1_wzór umowy

Zał nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał nr 3_formularz ofertowy

Zał nr 4_oświadczenie o podwykonawcach

Zał nr 5_wykaz usług

Zał nr 6_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 7_oświadczenie w trybie art.24

Zał nr 8_informacja o grupie kapitałowej