Pierwszy etap realizacji projektu “Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” zakończony

 

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło pierwszy etap realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”.
 
Podczas pierwszego etapu cztery 10 – osobowe grupy młodzieży uczestniczyły między innymi w grupowych warsztatach z zakresu psychologii, których celem było wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników, budowanie zaufania wobec grupy oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 
 
 
Uzupełnieniem zajęć grupowych były konsultacje indywidualne z psychologiem.
 
 
W ramach projektu przeprowadzone zostały również indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których poruszano zagadnienia dotyczące metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy aplikacyjnej oraz identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
 
 
Uczestnicy projektu wzięli także udział w zajęciach grupowych z prawnikiem, mieli okazję skorzystać z porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 
 
W ramach projektu młodzież korzystała dodatkowo z możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za dojazdy, ubezpieczenia oraz wyżywienia.