O wolontariacie w ECKiW

8 marca 2011 r. w internacie ECKiW w Białej Podlaskiej odbyły się zajęcia na temat wolontariatu, w których wzięła udział młodzież mieszkająca w internacie przy ECKiW OHP w Roskoszy. Spotkanie przygotowała i poprowadziła wychowawczyni Olga Prudaczuk.
Zajęcia miały na celu zapoznanie podopiecznych z pracą wolontariusza, funkcjonowaniem wolontariatu a także rozwijanie w wychowankach motywacji do działania na rzecz środowiska lokalnego.
 
 
Młodzież pracowała metodą ,,burzy mózgów”, w której miała wyjaśnić kim jest wolontariusz a także tworzyła własną definicję wolontariusza. Była też przedstawiona sylwetka dobrego wolontariusza i jego charakterystyka. Na koniec zajęć uczestnicy zapoznali się z kartą etyczną wolontariusza, do której dopisała swoje własne propozycje.
 
 
Zajęcia bardzo przypadły młodzieży do gustu. Niektórzy z nich wyrazili chęć pracy jako wolontariusze.