Nasza Przyszłość 2: spotkanie podsumowujące

 
 
W dniach 3 – 4.09.2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie podsumowujące połączone z ewaluacją projektu w którym udział wzięli uczestnicy projektu „Nasza Przyszłość 2”.
 
 
W pierwszym dniu spotkania młodzież uczestniczyła w ostatnich zajęciach socjoterapeutycznych oraz zajęciach ewaluacyjnych podczas których wypełniła ankiety ewaluacyjne oceniające udział własny w projekcie, organizację zajęć i prowadzących, natomiast w ramach zajęć kulturalno – rekreacyjnych zorganizowano wyjście do kina na projekcję filmu.
 
W drugim dniu spotkania zorganizowano wyjazd do Białowieży. Młodzież zwiedziła tam Rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodniczo – Leśne, które jest najstarszym czynnym muzeum województwa podlaskiego w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki i historycznego użytkowania Puszczy.
 
 
Wszyscy uczestnicy projektu stwierdzili, iż udział w projekcie dał im ogromną szansę między innymi na wyrównanie zaległości edukacyjnych, poznanie własnych predyspozycji zawodowych a także rozwój zainteresowań i zdolności.