Młodzież z wizytą w bialskiej komendzie

W dniu 17 maja 2018 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcący się w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego odwiedzili  Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej.

Głównym celem wizyty było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Pan policjant st. sierż. Marcin Kozakiewicz uświadomił zebranym, jakie mogą być konsekwencje prawne posiadania dopalaczy, narkotyków czy innych środków odurzających. Młodzież uzyskała również wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Funkcjonariusz uświadomił wychowankom, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców.

Wizyta w Komendzie Policji uświadomiła młodym ludziom, że warto przestrzegać porządku prawnego a w życiu należy być rozważnym, gdyż od tego zależy nasza przyszłość.

Renata Golczewska