Metodologia nauki przedsiębiorczości, techniki prowadzenia zajęć z klientem

 
 
W dniach 23 – 27.08.2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbywało się  szkolenie dla pracowników OHP pt.: „Metodologia nauki przedsiębiorczości, techniki prowadzenia zajęć z klientem” w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry OHP”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.
 
 
Celem realizowanego szkolenia było podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych za pomocą wyposażenia ich w metodologię do prowadzenia zajęć z młodzieżą w zakresie promowania własnej aktywności zawodowej na rynku pracy.
 
 
Podczas zajęć poruszano zagadnienia z zakresu wykorzystania elementów metodologii nauki przedsiębiorczości w doradztwie grupowym i indywidualnym.