Matematyczne umysły w OHP

 
23 kwietnia 2012 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy – Tomasz Grabowski oraz Grzegorz Gdula uczęszczający do Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką wychowawczyni Anety Zajączkowskiej wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym, który odbył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Włodawie.
 
 
Konkurs został zorganizowany przez Europejski Ruch Aktywizacji Społecznej „ERAS” z Łukowa i Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie.
 
Celem konkursu było popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół zawodowych, rozwijanie oraz pogłębianie zainteresowań, rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się językiem matematycznym, stosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w praktyce oraz wyszukiwanie młodych talentów matematycznych.

Konkurs był jednoetapowy i trwał 60 minut. Wzięło w nim udział 12 uczniów szkół zawodowych z Łukowa, Włodawy i Białej Podlaskiej.
 

Uczestnicy mieli do rozwiązania 6 różnorodnych zadań, które podlegały ocenie punktowej.

Pierwsze i drugie miejsce zajęły uczennice ze szkoły we Włodawie a trzecie miejsce należało do wychowanka ECKiW OHP w Roskoszy Tomasza Grabowskiego.  
 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy dyplomy okolicznościowe.
 

Trzecie miejsce w konkursie matematycznym to olbrzymie wyróżnienie zarówno dla wychowanka jak i ECKiW OHP w Roskoszy. Jest optymistycznym przesłaniem pełnym wiary w świetlaną przyszłość wychowanków OHP.
 

Udział w tego rodzaju przedsięwzięciach daje szansę poszerzenia wiedzy, umiejętności i wyobraźni oraz odkrycia nowych talentów. Każdy konkurs zakłada element rywalizacji i mobilizacji. Nie wszyscy stają na podium ale wszyscy biorący udział w konkursach wygrywają, ponieważ wiedza i umiejętności, które zdobywa się lub rozwija w trakcie przygotowań zostaje. Wiedza i talenty, które posiadamy są prawdziwie nasze, ponieważ jest to jedyna rzecz, której nikt nam nie może odebrać.