Majówka wśród przyjaciół

 
13 maja 2011 r., na terenach rekreacyjnych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się X jubileuszowe spotkanie „Majówka wśród przyjaciół” zorganizowane z myślą o młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Biała Podlaska.
 
 
Organizatorem tegorocznej Majówki przebiegającej pod hasłem „Siła integracji” było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Prosta” oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
 
 
Honorowy patronat nad imprezą  sprawował Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski oraz Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.
 
 
Plenerowe warsztaty terapii zajęciowej podzielone zostały na dwa bloki tematyczne: blok sportowo-rekreacyjny oraz blok dydaktyczny. W bloku sportowo-rekreacyjnym znalazły się różnorodne gry i zabawy sprawnościowe i integracyjne pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.
 
 
Blok dydaktyczny w całości poświęcony był temacie integracji, tolerancji i wzajemnego zrozumienia.
 
 
We wszystkich konkurencjach i zabawach wzięło udział ponad 300 zawodników – podopiecznych placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej a także 30 osobowa grupa wychowanków ECKiW OHP.
 
 
Nasza młodzież brała czynny udział we wszystkich konkurencjach oraz z niezwykłym zaangażowaniem pomagała młodzieży niepełnosprawnej. Udział młodzieży OHP w Majówce był swoistą lekcją tolerancji oraz uczył zrozumienia dla niepełnosprawności i niesienia bezinteresownej pomocy. Dzięki pełnej życzliwości postawie młodzieży OHP, młodzież niepełnosprawna nie czuła się wyalienowana.  
 
 
Spotkanie, a w szczególności rozgrywki sportowe miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników, nauczenie ich uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa, rozwinięcie w młodzieży ducha samodzielności i poczucia wiary we własne siły.
 
 
Podsumowaniem Majówki był wieczorek integracyjny zakończony wspólnym śpiewaniem, tańcami i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
 
Zwycięzcom rozgrywek sportowych zostały wręczone puchary a wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez sponsorów.