Integracja klas pierwszych

Początek roku szkolnego to trudny moment dla uczniów klas pierwszych. Nowe miejsce, nowi znajomi, nowa rzeczywistość, którą trzeba poznać i zaakceptować. Dlatego też kadra opiekuńczo-wychowawcza Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP organizuje dla swoich wychowanków spotkania o charakterze integracyjno-adaptacyjnym, które pomagają w przełamywaniu różnych barier i trudności.

W ECKiW OHP w Roskoszy 4 października 2018 r. integrowali się uczestnicy OHP wraz z wychowawcami kształcący się w Szkole Branżowej I-go stopnia ZDZ a tydzień później uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły Rzemieślniczej w Białej Podlaskiej.

Młodzież zapoznała się z terenem i historią Zespołu Dworsko-Parkowego i zwiedziła Wioskę Ginących Zawodów usytuowaną na terenie ECKiW OHP, w której poznała pracownie i warsztaty tkacza, kowala, rymarza, kołodzieja, zduna, kamieniarza, cukiernika i piekarza.

Następnie młodzież integrowała się przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek, biorąc udział w zabawach sportowo-integracyjnych oraz rozgrywając mecze piłki nożnej.

Poprzez udział w spotkaniach integracyjnych pierwszoklasiści lepiej poznają, rozumieją swoje potrzeby, zdobywają pozycje w grupie, współpracują, dzielą się osiągnięciami i doświadczeniami. Atmosfera zajęć sprzyjała przeżywaniu pozytywnych emocji i wzajemnemu zbliżaniu się uczniów do nowego środowiska.